siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
Splitter Isolator Relé
Diode- og relebaserte splittere og komponenter Relébaserte komponenter har ikke noe spennings- eller effektap, og kan styres presis etter ønske. Vi tilbyr en lang rekke komponenter for strøm- og ladestrømfordeling. Du kan få vanlige skilledioder, MosFet-dioder, vi skaffer spesialløsninger, vi har fjernstyrte reléer, spenningsavhengige reléer (VSR), progrmmerbare VSR (1/10 Volt), bi-stabile VSR som ikke trekker strøm unntatt den skifter, latching reléer, strømbegrensende reléer og programstyrte dynamo-splittere som tilbyr flere uttak og funksjoner. Og vi vet hvordan du skal bruke dette, så bare spør hvis du trenger hjelp. :-) Hva og hvordan å velge: Skilledioder Klassiks, passer fortsatt bra til mange anvendelser når det enten ikke kommer ann på spenningsfall, eller hvis spenningsfall t.o.m. er ønskelig. IF, Pro Connect IF et enkel reléstyring som aktiveres/deaktiveres per tråd-tilkobling, dvs. enten per elektrisk bryter eller per spenning på D+ av dynamoet. Flere funksjoner. VSR VSR står for Volt Sensitiv Rele. Det betyr at den aktiveres/deaktiveres ved hjelp av bestemte spenninger. Sterling Pro Connect VSR kan styres både ved hjelp av både justerbare spenninger (1/10 trinn og diverse trådstyringer. PC VSR kan også jobbe bidirektional. Det betyr at den kan måle på begge sider av reléet, interessant hvis man har ladekilder på begge sider av reléet mens batteriene skal skilles når det ikke finnes ladespeenninger. Flere funksjoner. CVSR Pro Connect CVSR kan det samme som IF og VSR, men tilbyr i tillegg strømbegrensning ved hjelp av automatiske sikringer. Dette garanterer at verken relé eller tilkoblete forbrukere eller batterier eller kabler... m.m. kan ødelegges når den ikke tåler så mye strøm. Disse reléer kutter ikke ut men begrenser strømmen etter ønskelig triggpunkt og resettes automatisk så snart faren er over. Pro Split R Anbefales for de fleste dynamo-fordelinger (i steden for skillediode) som tapfritt fordeling og batteriskille. Anbefales også sterkt hvis det finnes f.eks. baugtrustere, ankervinsj og andre storforbrukere med egen strømkilde/batteri og når dynamoen/dynamoene skal støtte disse forbrukere. PSR er spesiell designet for slike forhold og å sikre andre batterier for utlading. PSR har som CVSR også vern mot overflow mellom batteriene for tilfelle at det finnes stor utlading på en av kretsene, men skiller batteriene isteden å stenge kretsen samtidig den tungbelastete batterien får extra støtte sålenge det trengs. Samtidig tilbyr PSR også systemvern mot overspenning ifra dynamoen, dette har reddet mange allerede. Pro Latch R, bi-stabil Pro Latch tilbyr alle funksjoner av VSR, men er i tillegg et såkalt bi-stabil relé. Det betyr at dette reléet bare forbruker strøm -mens- den skifter tilstands. (dvs. åpner eller lokker reléet). Ellers blir forbruket ved "sleep mode" så lite som <1 mA. (0,001A = 1000 timer/41 døgn før den spiste 1 Ah) Dette gjør Pro Latch optimal også for å hantere ladekrets med svak strømkilde, som f.eks. solcellepanell. Veldig bra også for seilbåt og andre steder det man sparer ordentlig strøm. BM (ligger under knappen Batteri - Batterilader) BM står for Battery-Maintainer. Det er en praktisk og automatisk enhet som leverer en liten strøm fra en til en annen batterikrets. Utgangsspenningene er 1:1, 1:2, eller 2:1 av inngående spenningen. En BM "stjeler" maks 3A fra hovedkilden for så å sende dette videre til et sekundærbatteri. Det kunne være noe reservebatteri, VHF-batteri, eller noe annet i den retning. For alle reléer, diodefordelinger, bryter mm. gjelder at man velger litt større enn maksimalt strømmen kan være, gjerne minst 20% større. Et eksempel: Dynamoet og andre ladekilder skal kunne levere 80A da velger man et relé/diode som tåler minst 96A. Enda større er av fordel. Husk da også at strøm plutselig kan flyte i motsatt retning, f.eks. hvis det finnes store forbrukere på primærside, eller ved ulik kapasitetsforhold på batteriene. Det gjelder spesielt billige reléer som ikke er beregnet på stor strøm eller mangler overstrømbegrensning. Spør hvis du lurer om noe.
(klikk for et større bilde)