siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
Skillediode
For både automatisk ladestrømfordeling og å skille flere batterier fra hverandre. Strømfordeling med skilledioder garanterer også at man ikke "glemmer" å lade et av batteriene. Med en skillediode unngås også at flere banker utlades til hverandre. Bra kvalitet, god pris. Sterling tilbyr skilledioder med 0,6 Volt spenningsfall, fra 70 til 200A. Skilledioder bør bare brukes hvis dynamo-regulatoren, ekstern regulator eller ladekilden som skal fordeles kan sense direkte på batteriet. Les mer om lading på vår Teknisk FAQ.
Skilledioder
Praksis-tipps: - Skilledioder velges minst 20% større enn den maksimale inngående effekten kan være. - Er dynamoen kraftigere enn den størreste dioden kan flere dioder kobles parallell.