siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
CVSR
Current limiting Volt Sensitiv Relay Enestående på markedet, et spennings-sensitiv relé som samtidig sikrer for for høy strøm. 70, 140, 210, 280 Ampere Strømbegrensning ved overbelastning. Automatisk nullstilling etter at overbelastningen er over. kan brukes for både 12V og 24V, automatisk valg kan brukes uni- => eller bidireksjonal <= => programmerbar med 0,1V trinns manuell aktivering via ekstern signal (f.eks. tenning, etc.) auto-aktivering / deaktivering etter trendfølge/spenning mulighet for manuell korttids-deaktivering (f.eks. ved start, eller bruk av baugtruster mm.), 2 inntak nødaktivering via eksternt signal (f.esk. bryter, fortsatt spenningsstyring) 5 LED vises status og feil mulighet for tilkobling av ekstern kontroll-LED startbatteri blir prioritert ikke noe spenningstap (0,0V) vern mot kortslutning overspenningsvern (skiller batteriene) vann- og støvtett IP68 enkel programmering (direkte på enheten) CVSR tilbyr mange muligheter, brukerveiledningen forklarer det meste. Meget interessant for mange aktuelle utfordringer.
CVSR