Funksjon av displayet Slå av/på Auto-Pause, slå av/på Akustisk feilmelding Bakgrunnsbelysning Visning av displayet Inngående spenning og strøm (Volt/Ampere) Utgående spenning og strøm (Volt/Ampere) Ladetrinn og -tid Instilling type batteri Temperatur av både lader, batteri og dynamo Feilmeldinger (LED og tekst)
BBC / B2B
Batteriladere og Strømforsyning Spesialladere, fra batteri til batteri Spesialladere som henter maks effekt fra dynamo Dynamoer fra Sterling, Service Høyeefektregulatorer, og dynamoen din lader riktig Relé, VSR, Dynamo-Splittere, Skilledioder, Isolatorer, Brytere Batteri - Måleinstrument Batteri - Vedlikehold Vandler 12/24V likestrøm til 230V-Vekselstrøm Viktig med aggregat / inverter / landstrøm Stopper for høy sinkforbruk og naturlig galvanisk tæring pga. landjord og mellom båter Instrument / Monitor Ordentlig DC-fordeling med sikringer Sikringer, tilbehør, m.m. Svar på gjentatte spørsmål ang produkter fra Sterling Power Products
siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2017
Batteri til Batteri - Lader
B2B-lader Lading fra batteri til batteri. Utprøvd system, 4 programmer. 12V - 12V 50A 12V - 24V 50A 24V - 24V 25A 24V - 12V 30A
Nå også 12V 100A !
Enkelt installasjon, mange muligheter. Det trengs verken noe spesiell kunnskap eller spesiell installasjon. Sterling BBC monteres kun mellom batteriene. Finnes det noe skillerelè eller skillediode allerede så er det enda enklere. Sensorer for både batteritemperatur og dynamotemperatur medfølger. I tillegg installeres bare en kabel til fellesminus ( - )
Helautomatisk Sterling BBC starter og stopper helautomatisk ved 13V på primærbatteriet. Er laderen av finnes det heller ikke noe strømforbruk og batteriene er skilt.
Utstyr & Funksjon BB-lader IUoUo-4-trinn-ladning Apne/lokkete bly-syre, Gel & AGM Automatisk beregning av batteristørrelsen Automatisk beregning av utgjevningsladningen Temperaturstyrt ladekarakteristik 2 temperatursensorer inkludert 12 LED for visning av status / tilstands Overspenningsvern for sekundærbatteriene Varsel ved for lav batterispenning Mulighet for tilkobling av fjernstyring / display Flere ladere kan kobles parallelt
BBCRC
NB: Vi har også spesiell programmvare for bruk av BB-ladere på Lithiumbatterier. (BMS forutsettes) Eldre BB kan omprogrammeres. Det finnes alltid gode grunn for å være kunde hos oss.
Flagg Start N Produkter Tjenester Tilbud & News Teknisk FAQ Obs: butikksidene stenges etter 15 minutter uten aktivitet! Impressum