aktiv sikkerhet ved bruk av forskjellige 230 Volt kilder  allerede i andre generasjon !
siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
230V Vender
230V - Vendere, manuell eller automatisk sikkerhet. Finnes det mer enn en 230V-vekselstrømkilde (f. eks. landstrøm + aggregat + vekselretter) må kildene ikke samtidig på samme fordelingen. I så fall finnes det stor fare for kortsluttning mellom minst 2 faser. Slik kortsluttningen kan utløse store skader og ødelegge elektriske installasjoner og apparater. men kan forhindres effektiv ved bruk av enten manuelle eller automatiske vender. En vender (eller kommutator) tilater kun en krets for bruk og forhindrer kortsluttning pålitelig. Sterling tilbyr begge versjoner.
Sterling SCS brukes for å skifte manuell til en av maksimal tre 230 Volt inngående strømkilder. Rekkefølgen er f.eks.: 1. Landstrøm 2. Strøm fra aggregat 3. Strøm fra vekselretter Kan også brukes for å skille 2 landstrøminntak og en andre kilde. Så blir ikke-aktive inntak spenningsløs. Vanntett front.
Installasjonsmanual engelsk (PDF)
Vender SC32A
Sterling SC32A virker automatisk og velger selvstendig en av 3 mulige 230 Volt strømkilder. Rekkefølgen kan velges selv, men logisk er f.eks.: 1. Landstrøm (1. prioritet) 2. Aggregatstrøm (2. prioritet) 3. Inverter (3. prioritet) Fjernstyring og 10m kabel medfølger (Plugg & Play). Den tillater montering av SC32 der den passer best og vises også feil polaritet (shore) med LED. Fjernstyringen tillater også at landstrømkretsen kan slås av manuell. Dette er av fordel hvis man f.eks. kommer til havn med bare svak landstrøm, der det kanskje er av fordel å bruke egen inverter, eller aggregat isteden. I tillegg tilbyr AC32A en reléuttak for å kunne styre et eksternt og kraftig relé som forhindrer at 230V-laderen arbeider når inverteren er innkoblet. Reléet fra Sterling heter CONTACTOR og ligger på nettutikken.
Installasjonsmanual engelsk (PDF 1,7MB)
Måler: SC16A 5cm (H) x 5cm (W) x 7cm (D) SC32A 6.5cm (H) x 6.5cm (W) x 9cm (D) SC50A 10cm (H) x 10cm (W) x 12cm (D)
Inntak - Utgang - Amp - Max VAC - Part Number 3 1 16 300 SC16A 3 1 32 300 SC32A 3 1 50 300 SC50A
Behov for bare 2 inntak, maks 16A men UPS/avbruddsfritt forsyning? Vi leverer også Filax2 fra Victron.