siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
Sink-Saver
Sterling galvanisk isolator
i mot galvanisk korrosjon eller stor sinkforbruk pga. av tilkoblet landjord ved CE-installasjon av 230 Volt på båt. Enkel, billig og eneste lovelige alternative i forhold til tunge skilletransformatorer, Enkelt forklaring til problemet med naturlig galvanisk tæring: Enkelt og vanlig installasjon av 230 Volt i båt. En jordfeilbryter skal slå av så snart inngående og utgående strøm er ut av balansen. Beskyttelse for mennesker er det samme som på hus => ved feil på elektriske apparater skal farlig spenning ledes på korteste veien til jord. For å hindre at denne veien blir veien over kroppen må spenningen kunne finne en vei som er enklere, dvs. som tilbyr mindre motstand enn veien over kroppen. For det kreves det direkte kontakt til jord ved hjelp av en separat ledning, som da kalles jordledning. Jordkabelen (vanlig farge grønn med gul stripe) skal ha god kontakt til alle gjenstand som er elektrisk ledende. Det betyr også til skrog, minus på batteri, motor m.m. og er ikke "kan", men er sikkerhetsforskrift etter CE. Men med det tilkobles hele båten en galvanisk krets mellom egen båt og land, eller også til andre båter, brygge osv. som ha også kontakt med samme jordledning. Pga. saltvannet som båten ligger i virker alle tilkoblete elementer som et batteri i spenningsrekken. Det betyr at det går en liten men stadig og derfor svært skadelig strøm gjennom alle innkoblete elementene og pga. det blir stor fare for galvanisk tæring. Resultatet er flest at egne anoder oppløses rask og at deretter sjøventiler, metalldeler, propell, skrog osv. skades og kan ødellegges i meget kort tid. Problemløsninger En mulighet er en såkalt lokalt jording (”dynaplate”) som gjør at det ikke finnes galvanisk (direkte ledende)kontakt mellom land/-jord og fordelingen på båten, men i så fall kreves også installasjon av en skilletransformator. Skilletransformatorer og dynaplate er en bra løsning og kan også fås fra oss, men er veldig tung og dyrt. Et mye enklere, letter og billigere løsning i mot vanlig tæring som er beskrevet ovenfor er galvanisk skille ved hjelp av en såkalt Zinksaver. En slik enhet bli bare installert i jordledningen mellom sikringsboks og strøminntak, avskiller bare galvanisk strøm mot landjord/andre båter, men sikrer pålitelig jordforbindelsen som skal opprettholdes etter CE-forskrift. Systemet ha full tillatelse etter både CE (Europa) EN ISO 13297 og A.B.Y.C. (USA) og er testet mht. UL- standard ISO 8846 som overtreffes EN ISO 13297 Anbefaling: Ikke kjøp større enn du må. Unntatt etter lynnedslag finnes det heller ikke etter over 10 år et eneste tilfelle som ble kjent som skadet etter overbelastning. Har båten ikke noe større sikring enn f.eks. vanlig 16A da holder det også med ZS16. Tilsvarende med andre og for større systemer finnes det ZS30, ZS50, eller ZS60. For enda større systemer kan 2 isolatorer kobles parallelt. Bokstave A på enden betyr CE-versjon. Bokstave C på enden betyr “med Kondensator” som øker sperrspenningen fta 1,3VDC til 2,5VDC Isolatorer med kondensator stanser lekkstrøm opp til ca. 2,5 VDC. Den maksimale spenningen på elektrisk rekkefølge er bare 0,8VDC, mens strømmen kan bli mye over 1000mA. Pga. mange spørsmål: Virker ZS også på vanlig IT-Net i Norge? Ja, systemet virker også her fordi jord er det samme jord på hele kloden og fasene blir ikke berørt.
klikk på bilde og tegninger for en større versjon
ZS16A m. LED som viser feil
ZS Failsafe